Homeopatie  
Co je homeopatie   
Čeho se vyvarovat   
Zásady homeopatické léčby   
Užitečné rady   
Jak vybrat homeopata   
Známí lidé a homeopatie   
Homeopatie v Česku   
Principy homeopatie   
Homeopatický lék   
Homeopatická věda   
 
 
 
 
Homeopatie

 
Homeopatie* je léčba, která vychází z hlubokého porozumění toho, jak funguje lidské zdraví, jak vznikají nemoci a co je způsobuje. Různé zdravotní problémy jsou důsledkem různě narušené vnitřní rovnováhy organismu. Pokud se tato nerovnováha pomocí homeopaticka začne napravovat, organismus se začne harmonizovat, zdravotní problémy nejen postupně začnou odeznívat, ale současně se i celkově zvýší vitalita a člověk se duševně začne cítit lépe. Stává se duševně vyrovnanějším. Proto je homeopatie i velmi účinná při léčbě duševních problémů. (pozn. homeopatie nenahrazuje zdravotní službu, pokud má někdo zdravotní problémy, musí je konzultovat s lékařem)

Klasická medicína postupuje opačným způsobem. Zdravotní problém se snaží eliminovat přímo, bez ohledu na celkovou rovnováhu v organismu. Klasická medicína umí velmi podrobně zjišťovat fyziologické procesy při onemocnění, umí do nich zasahovat a přímo je ovlivňovat, ale to neznamená, že tím člověku celkově prospívá. Často tím pouze úspěšně maskuje některé procesy, ale celkový zdravotní stav a celková vitalita člověka se postupně zhoršuje. Zdravtní problém se tak zlepší jen dočasně, ale celková nerovnováha se ještě více naruší a problémy se po nějaké době vrátí a nebo se projeví nějaké jiné onemocnění. Často se potom člověk stává závislý na užívání čím dál tím většího množství léků.

To, že je člověk nemocný a v jeho organismu je celkově něco v nerovnováze, se projevuje negativně na mnoha dalších úrovních, například nespavostí, podrážděním, únavou, nepřiměřeným vztekem, nepravidelným menstruačním cyklem, náchylností k infekcím atd. Pokud se díky homeopatické lébě vnitřní rovnováha začne napravovat, nejenom ustoupí hlavní zdravotní problém, ale člověk začne mít subjektivně mnohem více energie, věci, které ho dříve rozčilovaly, nebo vyčerpávaly mu přestávají vadit, začne být odolnější vůči stresovým zátěžím, vůči různým infekcím atd.

Při klasické léčbě, která nedbá vnitřních příčin většinou naopak dochází k opačnému efektu. Lidé, kteří trvale berou léky mohou být unavenější, přecitlivělí, ospalejší atd. Když člověku například po antidepresivech ustoupí deprese, nelze tvrdit, že je zdravější. Někdy je samozřejmě alopatická léčba nutná, ale sami klasičtí lékaři většinou neumí odlišit mezi tím, kdy pomocí svých metod člověku pomáhají a kdy člověku škodí. Někteří lékaři sami zjišťují, že mnoho zdravotních problémů souvisí s psychikou a tak stoupá obliba psychosomatické medicíny. Oproti homeopatii má však psychosomatická medicína velké omezení a jsou to vpodstatě pouze první krůčky klasické medicíny ke správnému pochopení celkového fungování lidského zdraví. Homeopatie v sobě obsahuje nejen psychosomatický vhled, ale její pohled na léčbu je mnohem komplexnější a úplnější.

Homeopatie je léčba, která je v současné době čím dál tím více potřeba s tím, jak lidé (částečně i díky alopatické léčbě) stále více trpí chronickými zdravotními problémy. Klasická medicína sama již rozpoznává své limity, lékaři, kteří se skutečně zajímají o to, jestli se jejich pacienti následkem léčby stávají zdravějšími, jsou často rozčarovaní z toho, o čem se učili ve svých školách. Mnoho lékařů hledá metody, jak svým pacientům skutečně pomáhat a mnoho z nich klasickou lékařskou praxi opouští.

Příčina onemocnění

Homeopatie umí léčit příčinu onemocnění, ale to, co je příčina onemocnění, je často chápáno nesprávně. Mnozí si pod tím představují, že homeopat za tím, že má někdo ekzém hledá nějakou konkrétní příčinu - například nějakou konkrétní situaci v minulosti. Příčina onemocnění je však něco jiného, je to jakási vnitřní nerovnováha, kterou jde jen obtížně popsat a homeopat nemůže přímo říci, co je tato příčina a vlastně tuto příčinu ani není možné přímo nalézt. To co homeopat hledá je to, jak celý organismus funguje, jak člověk reaguje na různé situace, k jakým onemocněním má sklony, jak je konstitučně založený a na tomto velice širokém popisu se snaží nalézt homeopatický lék, který danému člověku nebo danému stavu člověka odpovídá. Pokud je člověku podán lék, který mu skutečně odpovídá, pak se u něj léčí skutečná příčina onemocnění.

Kdo a co je možné léčit pomocí homeopatie

Homeopatii je možné použít při jakýchkoliv zdravotních fyzických či duševních potížích. Lze ji použít při akutních úrazech, akutních onemocnění, při zvládání obtížných situacích, při různých choronických problémech, při duševních onemocněních, při problémech s chováním u dětí, při porodech i při umírání. Není vlastně zdravotní, ať už fyzický či duševní problém, při kterém by homeopatie nemohla pomoci. Samozřejmě není odpovědí na jakýkoliv problém člověka. Člověk se sám o své zdraví musí starat a sám musí hledat svou vlastní životní cestu. Ale homeopatie může umožnit, že se člověk sám svobodně po své cestě může ubírat.

Co dělá homeopat

Pokud homeopat léčí akutní zdravotní problém, obvykle stačí správně zhodnotit několik symptomů. Často stačí s homeopatem hovořit deset minut až půl hodiny. Při akutních zraněních je k volbě léku potřeba často jen pár informací, například jestli je člověk pořezán nebo pohmožděn. Lék je pak možné poradit i po telefonu.

Při dlouhodobých - chronických problémech je však potřeba velmi podrobné vyšetření. Protože jde o to, nalézt lék na celkovou vnitřní nerovnováhu v člověku a tedy nalézt lék, který bude skutečně léčit příčinu onemocnění, homeopat musí zjistit vše potřebné, od lékařské anamnézy od narození po důležité věci z duševních oblastí. Někdy k nalezení léku pomáhají i maličkosti, například oblíbená jídla, opakovaný sen, nebo podrobný popis bolesti na nějakém konkrétním místě. Každý případ je zcela individuální a homeopat nemůže postupovat podle nějakého schématu. Vše naopak záleží na pacientovi. Homeopat tak musí být velmi vnímavý a přijímat pacientovo vyprávění bez předsudků. Homeopatické vyšetření, kterému se někdy říká podle anglického termínu "taking a case" - odebírání případu a které je potřeba pro léčbu chronických zdravotních potíží, trvá obvykle nejméně dvě hodiny, v některých případech i o hodinu déle. Pokud úvodní vyšetření u homeopata trvá kratší dobu, někdy i hodinu a méně, je to obvykle známka toho, že se jedná o povrchnější homeopatickou léčbu, nebo o nepříliš zkušeného homeopata.

* homeopatie není zdravotní služba ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §2
** homeopatikem zde není myšleno léčivo ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §5 odst 2


další kapitola Čeho se vyvarovat aneb chyby při homeopatické léčběPro objednání na homeopatické vyšetření u homeopata Václava Hrabáka pokračujte na stránku Objednání na vyšetření nebo volejte na telefoní číslo 603 743 049

Postgraduální škola
je otevřena pro studenty a absolventy homeopatických škol.

Universum Homeopathicum