Homeopatie  
Co je homeopatie   
Čeho se vyvarovat   
Zásady homeopatické léčby   
Užitečné rady   
Jak vybrat homeopata   
Známí lidé a homeopatie   
Homeopatie v Česku   
Principy homeopatie   
Homeopatický lék   
Homeopatická věda   
 
 
 
 
Principy homeopatie

 
Homeopatie je léčebná metoda využívající přírodních prostředků, které stimulují samoléčebné síly organizmu a působí na hluboké úrovni v lidském těle. Proto je schopna léčit příčiny onemocnění. Řada léků jsou klinicky používány již dvěstě let s opakovaně potvrzenými účinky.

homeopatie ve světě

Homeopatie je metoda léčby, jejíž moderní podobu založil německý lékař Samuel Hahnemann (1755-1843), avšak podobné praktiky je možné vysledovat jak v současných kulturách přírodních národů po celém světě, tak i v historických pramenech kultury evropské.

Homeopatie je léčebná metoda, která je ve světě používaná více než klasická (euro-americká) medicína. Například v Indii (druhé nejlidnatější zemi světa) je homeopatie nejpoužívanější léčebná metoda a je vyučovaná na vysokých školách. Ve Spojených státech amerických jsou homeopatické fakulty na naturopatických vysokých školách a absolventi mají doktorský titul. Ve Velké Británii jsou homeopatická oddělení součástí nemocnic. Je tedy zcela nemyslitelné, že by někdo mohl seriózně tvrdit, že homeopatie nefunguje, pokud má dostatek informací a alespoň minimálně vnímá skutečnost.

Principy homeopatické léčby

- symptom

V homeopatii je důležité chápání symptomu nemoci. Symptom nemoci není nemoc sama o sobě, ale ochraný prostředek organismu, který bojuje s příčinou onemocnění. Pokud bojujeme proti symptomu, oslabujeme tím obrané schopnosti organismu. Přestože symptom poleví, což může vést i k dočasné úlevě, nemoc se tím ve skutečnosti neléčí. Naopak se celková - chronická nemoc může prohloubit. Alopatické léky mají často rychlý účinek na symptomy, což vede k velké oblibě a rozšířenosti této léčby. V některých akutních případech je nutné léčit symptomy, proto má i alopatie své místo v léčbě člověka, ale v léčbě chronických zdravotních potíží obvykle selhává.

Klasická alopatická léčba je zaměřena především na potlačování symptomů ale pomíjí zdraví celého člověka. Homeopatie je naopak léčebný systém celostní a proto je diagnostika a léčebný postup zcela odlišný. Homeopatika nejsou jen méně škodlivé náhrady alopatických léků. Pro předepsání homeopatického léku je nutné zcela jiné vyšetření než pro alopatickou léčbu. Pro celostní - konstituční homeopatickou léčbu je nutný velmi obsáhlý soubor informací od různých fyzických symptomů po duševní stavy.

- princip podobnosti

Homeopatie při léčbě používá takzvaný princip podonosti. Tento princip účiné léčby byl popisován již ve starověku a například i některé úryvky v bibli je možné interpretovat jako popis homeopatické léčby. Tento princip lze zjednodušeně popsat jako "podobné léčí podobné" (latinsky "simili similibus curentur"). Pokud někdo užívá substanci, která zdravému člověku způsobí symptomy podobné nemoci, bude to mít na něj léčebý účinek.

Tento princip na sobě vypozoroval Samuel Hahnemann, když se snažil zjistit, proč chininovník účině působí při léčbě malárie. Nesouhlasil totiž s doměnkou, že kůra chininovníku léčí malárii kvůli své hořkosti. Jsou totiž známy mnohem hořčí substance, které však na malárii neúčinkovaly. Začal sám užívat kůru z chininovníku a brzy se u něj objevily symptomy vemi podobné symptomům malárie. Od tohoto zjištění byl pak již jen krůček k tomu aby odvodil, že kůra chininovníku léčí malárii právě pro to, že je schopna zdravému člověku způsobit symptomy malárie.

Homeopatický způsob léčby se nemusí provádět jen s homeopatickými léky. Každý může vyzkoušet, že pokud si spálí ruku (a nemá popáleninu vyšího stupně) a tuto ruku potom ponechá v teple blízko ohně (tak aby se ale nespálil ještě víc) bude to sice chvíli nepříjemné, ale ruka se pak rychle zahojí. Naopak, pokud bude ruku chladit studenou vodou, ihned se mu uleví, ale ruka potom bude ještě dlouho bolet a hojení bude pomalejší.

- ředění

Další jeho objev byl však neméně důležitý. Chtěl omezit výrazné vedlejší účinky chininovníkové kůry a proto zkoušel užívat menší dávky a zjišťovat, při jaké koncentraci je schopná látka ještě způsobovat symptomy. Ke zmenšení dávky používal metodu postupného protřepávání a ředění. Při těchto pokusech ke svému překvapení zjistil, že při postupném ředění sice vedlejší účinky mizí, avšak účinek léčivý (respektive vyvolávající symptomy) se neztrácí, ale při postupujícím ředění se naopak zesiluje a mění kvalitu.

- popisy homeopatických léků

Popisy takzvaných obrazů jednotlivých homeopatických léků vznikají tak, že skupině zdravých lidí je podáván lék tak dlouho, dokud se neobjeví symptomy. (Některým je přitom podáváno placebo, aby se odstranily statistické chyby). Po ukončení jsou pak zápisy jak fyzických, tak mentálně emocionálních symptomů jednotlivých zkoušejících zhodnoceny a vzniká tak popis léku (tzv. materia medica). Z těchto zkoušek se samozřejmě nezjistí vážné patologie. Ty jsou k lékům doplňovány až z klinických zkušeností s jednotlivými léky, které úspěšně vyléčily pacienty.

Zkoušky léků často probíhají podobně jako klinické zkoušky v alopatické medicíně. Každá zkouška léku je tedy vědecké potvrzení účinků homeopatických léků s vysokou statistickou relevancí, neboť se stejné symptomy objevují nezávisle u různých osob během zkoušky. (Odpůrci homeopatie samozřejmě pozitivní potvzení homeopatické léčby ignorují.)

Homeopatie a alopatie

Homeopatická léčba je tak velmi logická a pokud se někdo odprostí od vžitých stereotypů, pak naopak zjistí, že alopatická léčba je velmi nelogická. Pokud do jakéhokoli uzavřeného systému, který z jakéhosi vnitřního důvodu například produkuje méně nějakého hormonu, než je normální, a my tento hormon začneme do tohoto systému uměle dodávat, pak začne systém produkovat tohoto hormonu ještě méně. Množství umělého hormonu tedy bude postupně zvyšováno a nerovnováha bude narušována čím dál víc. Pokud je systému naopak dodána informace o tom, že není v rovnováze, a proto produkuje málo daného hormonu, pak může tuto rovnováhu opět nalézt a odstranit tím nemoc. Samozřejmě jsou některé patologické změny nevratné, a proto má i alopatie v medicíně své opodstatnění. Pokud je například slinivka natolik poškozená, že neprodukuje dostatek inzulínu, pak je dodávání inzulínu životně důležité a přestože i při tomto onemocnění může homeopatie pomoci, užívání inzulínu je nadále nutné.

K čemu je vhodná klasická medicína

Klasická medicína je v mnoha případech velmi užitečná. Když si zlomíme nohu, navštívíme chirurga. Zubní kaz je také nutné vyvrtat. Lidé, kteří užívají inzulin, nadále inzulin potřebují. Ale to neznamená, že homeopatie nemůže pomoci i při chirurgickém zákroku nebo i trhání zubu. Homeopatický lék užívaný před operací může velmi uspíšit hojení a rekonvalescenci.

V některých akutních stavech je samozřejmě nutné podat antibiotika či jiné klasické léky. Při zhoubném nádoru je potřeba ze všeho nejdříve nádor chirurgicky odstranit. Zodpovědný homeopat nesmí zrazovat od vyšetření klasickým lékařem. Ideální je zvolit takový postup léčby aby byla co největší šance na uzdravení.

Alopatické léčebné postupy

- antibiotika

Antibiotika mohou zachránit život, ale to neznamená, že v drtivé většině případů nejsou podávána zbytečně a ke škodě pacienta. Antibiotika „úspěšně“ vyléčí zánět, který se často po nějaké době vrátí, ale současně naruší střevní mikroflóru tak, že obnova může trvat velmi dlouho a někdy bez vhodné léčby nenastane vůbec. Důsledkem nemusí být „jen“ pokažené zažívání, ale i únava, kožní problémy,... Antibiotika jsou často předepisována při chřipkách, rýmách či jiných virózách (virózy antibiotika neléčí), aby zabránila doprovodným infekcím, ale často tím oslabí organismus, který přitom potřebuje sílu na boj s chřipkovými viry. Při život neohrožujících infekcích je vždy lepší použít akutně homeopatii a v lepším případě pokračovat s homeopatickou léčbou dál tak, aby se zabránilo opakovaným infekcím.

Dalším neméně důležitým následkem užívání antibiotik je potlačení imunitní odezvy organismu. Běžné opakované infekce (například zánět středního ucha, angína atd.) jsou většinou projevem hlubšícho - chronického problému. Často tak dochází pro mnohé k paradoxnímu jevu. Pokud u dítěte antibiotika jednu epizodu zánětu středního ucha vyléčí ale tyto záněty se pokaždé zase vrátí, pak je to známka dobré vitality organismu a je lepší prognóza úspěšného vyléčení chronické indispozice. Pokud se však zánět středního ucha vyléčí podáním antibiotik a dítěti se zánět znovu neobjeví, pak je možné, že se podáním antibiotik imunita natolik potlačila, že se celkový zdravotní stav dítěte zhoršil tak, že se následně může objevit vážnější zdravotní problém.

Nadměrným používáním antibiotik se bakteriální kmeny vůči nim stávají rezistentní a je možné se obávat, že tempo, kterým farmaceutické firmy vyrábějí nová a silnější antibiotika, nebude dostatečné a vzniknou mutace nemocí, které budou odolávat klasické léčbě (tak jako již nyní některé agresivní formy tuberkulózy). Homeopatie pak bude jediná šance, jak zabránit propuknutí epidemie.

- chřipka a virová onemocnění

Běžné léky bez předpisu, které jsou doporučovány užívat při chřipce (zvláště prostřednictvím televizních reklam), bohužel chřipku vůbec neléčí, ale jen ulevují symptomům (což farmaceutické firmy otevřeně propagují). Tím však přetěžují organizmus, což může způsobit nejen dlouhodobou únavu, ale někdy to může mít i fatální následky. Většinou se jedná o léky, které sníží teplotu (kterou organismus zvýšil, aby účiněji bojoval proti nemoci) látkami na bázi acetylsalicylové kyseliny (aspirin) nebo paracetamolu s přídavky povzbuzujícími náladu (kofein, efedrin a jemu podobné látky...)

Jako prevenci proti chřipce nabízí klasická medicína očkování, jehož používáni je však velmi sporné. (Tomuto tématu bude věnována pozornost v dalších textech).

- epidemie

Při epidemiích měla v historii homeopatie mnohanásobně lepší výsledky než klasická medicína, a to i při pandemii chřipky v roce 1918, při které zemřely miliony lidí. (Je dokonce velmi pravděpodobné, že mnoho úmrtí mělo na svědomí podávání acetylsalicylové kyseliny - aspirinu, podrobnosti viz Epidemické choroby) Dá se proto očekávat, že bude homeopatie velmi dobře účinná, pokud by se rozšířila ptačí chřipka či jiná epidemie nebo pandemie, a to mimo jiné proto, že příprava velkého množství léku je velmi levná. Nedávno byla zveřejněna v tisku zpráva, že v Japonsku se doporučuje omezovat očkování přípravkem Tamiflu, neboť se u mladých lidí očkovaných touto látkou vyskytl zvýšený počet sebevražd. Pro homeopatii nejsou takovéto souvislosti ničím mimořádným.

- doplňky stravy a zdravá výživa

Přiměřené dávky vitamínů a stopových prvků mohou posílit organismus při akutních chorobách, ale dlouhodobé užívání některých látek (třeba i tablet obsahujících železo při anemii) zvláště v době těhotenství může působit negativně, někdy může dokonce způsobit i potrat. Zdravá výživa je nutným předpokladem zdraví, každý by se ale měl také řídit vlastním instinktem. Většina populace by měla ve svém jídelníčku omezit červené maso a mléčné výrobky na minimum, mnoho lidí naopak bez dostatečného přísunu masa nebude schopno plně fungovat, někdo se bude cítit dobře jen když vypije půl litru mléka denně, někdo potřebuje sníst denně půl kila čokolády... Organismus se snaží doplňovat to, co potřebuje (a to nejen chemicky).

- hormonální léčba

Hormonální léčiva působí vážné škody organismu (pokud nemluvíme o život ohrožujících chorobách), ať již to jsou výše zmíněné kortikoidy nebo třeba hormonální terapie při menopauze. Hormony totiž zasahují přímo do nejjemnější rovnováhy v organizmu. Mnoho lidí si ale neuvědomuje, že i hormonální antikoncepce je léčba a způsobuje narušení fungování organismu ženy. Lékaři doporučují antikoncepci i kvůli zpravidelnění cyklu. Bohužel právě u žen a dívek, které měly před používáním antikoncepčních pilulek menstruační cyklus nepravidelný a hormony jim tento cyklus upravily, jsou negativní účinky větší než u těch, které měly periodu pravidelnou. Již i klasičtí lékaři přiznávají jistou spojitost mezi hormonální antikoncepcí a rakovinou prsu. (Více v článku Rakovina prsu)

Vědecké potvrzení homeopatické léčby

Mnoho lidí tvrdí, že homeopatie nefunguje. Je to mimo jiné způsobeno tím, že homeopatická léčba je velmi odlišná od léčby klasické, a proto s ní nelze jednoduše srovnávat. V homeopatii totiž není pro výběr léku rozhodující diagnóza. I v akutních případech má homeopat při jedné lékařské diagnóze na výběr mezi deseti léky, zatímco klasický lékař má na výběr mezi lékem levnějším a dražším. Pokud klasičtí lékaři udělají experiment a deseti lidem podají na angínu antibiotikum a druhým deseti podají jeden nejobvyklejší homeopatický lék na angínu, pak bude úspěšnější klasická medicína (zánět úspěšně zastaví, i když s negativnímy následky). Není to však chyba homeopatie, ale metody, kterou klasičtí lékaři na srovnání používají (pokud bychom předpokládali, že to nedělají záměrně). Vybrat homeopatický lék je totiž mnohem složitější. Každý z oněch deseti pacientů by zřejmě potřeboval jiný homeopatický lék. U chronických nemocí má homeopat na výběr z tisíců léků. V tom případě není statistické porovnání možné, neboť statistika pohlíží na lidi jako na část skupiny, zatímco homeopat přistupuje k léčbě každého člověka zcela individuálně. Statistika se snaží eliminovat lidský faktor, zatímco z homeopatie být lidský faktor odstraněn nemůže.

Přesto však existuje řada studií potvrzující účinnost homeopatie, odpůrci je však zcela ignorují. Prestižní lékařský časopis Lancet ve svém článku, který bojuje proti homeopatii, vybral z více než sta vědeckých studií potvrzujících účinost homeopatie těchto studií šest (které byly samozřejmě nejméně průkazné) a porovnával je s alopatickými studiemi s odlišnými (!) diagnózami při kterých byly dokonce použity alopatické léky, které byly pro závažné vedlejší účinky ve Spojených státech zakázány. Podle pozadí skutečností o vzniku tohoto článku v Lancetu by bylo možné natočit film, který by si nezadal s filmem "Vrtěti psem".

Například jedna studie, která vědecky nepotvrdila účinky homeopatie spočívala v tom, že při zánětu spojivek bylo do jednoho oka kapáno homeopatikum a do druhého oka placebo. Přitom nebylo pozorováno, že by se oko do kterého bylo kapáno homeopatikum léčilo rychleji než to druhé. V homeopatii je však jedno do kterého oka se kape homeopatikum, působí na obě oči stejně. Důležité je, že se dostane do kontaktu sliznicí a tak vnikne do těla. Takovéto studie skutečně nemohou homeopatii dokázat.

Kdy lze použít homeopatii

Homeopatie umí léčit nebo alespoň výrazně pomoci u jakýchkoliv zdravotních problémů, a to nejen fyzických, ale i psychických. Samozřejmě je v některých případech nutná paralelní léčba psychologická, chirurgická nebo i jiná, zejména při vážných chorobách, kdy pacient bere dlouhodobě léky, které není možné vysadit. Homeopatií lze ale léčit i v těhotnství a při porodu, čerstvě narozené děti, vážné choroby jako je rakovina, AIDS nebo psychické poruchy. Nelze ale očekávat, že se člověk vyléčí ze své chronické nemoci ihned po jedné návštěvě homeopata, i když ani to není neobvyklé, ale i tak je nutný nějaký čas podle závažnosti nemoci. Přesto ale po správném výběru léku, i když fyzické potíže nějaký čas ještě přetrvávají, se zvýší energie člověka, upraví se mu spánkový režim a celkově se zvýší kvalita života.

Nalezení správného léku (nebo léků) však v některých případech může být velmi obtížné a i zkušenému homeopatovi může trvat déle. Někteří lidé mohou změnit i vícekrát homeopata, než dojde k výraznému posunu v léčbě.

Pro úspěšnou léčbu je však současně důležitý i způsob života. Špatné stravovací návyky, špatný spánkový režim, nadměrné užívání alkoholických nápojů, cigaret a jiných drog a podobně mohou komplikovat nebo i znemožnit léčbu. Naopak vhodné masáže, relaxace, nevystavování se stresovému prostředí mohou léčbu podpořit.

Doprovodná léčba

Při léčbě homeopatiky je vhodné omezit jakoukoliv klasickou léčbu na co nejmenší možnou míru. Je také vhodné snižovat například dioptrie brýlí nebo je používat méně často. (Ne že by brýle rušili léčbu, ale pokud se organizmus uzdravuje, tak se lepší i zrak. Pokud budeme mít na nose stále brýle, tak oko nebude mít důvod měnit akomodaci, když bude přes brýle vidět ostře.) Při těžším poškození orgánů je však vhodná podpůrná léčba daného orgánu ať už bylinnou léčbou, reflexní masáží nebo např. gemmoterapií. Tuto léčbu by ale měl doporučit homeopat. Léčbu akupunkturou nebo jinými energetickými metodami není vhodné započít ve stejný čas jako homeopatickou léčbu. Mohlo by dojít k tomu, že nebude správně indikováno jak která terapie působí.

Léčba akutních nemocí

Homeopatie může být při léčení akutních zdravotních problémů velmi účinná. Při méně závažných problémech (drobné úrazy, bodnutí včelou,...) si může každý vyhledat vyhledat vhodný lék v různých příručkách jak tištěných, tak i dostupných na internetu (např viz Praktická homeopatie firmy Boiron). Při akutních chorobách je vhodnější, když lék předepíše homeopat, a to zvláště při vážnějších onemocněních. Pokud může mít akutní onemocnění vážné zdravotní následky, měl by homeopat postupovat v součinnosti s praktickým lékařem, který by měl rozhodnout o tom, zda-li není nutné zasáhnout jinými léky (např. antibiotiky), případně hospitalizovat pacienta.

Složené homeopatické preparáty

Výhoda složených preparátů spočívá v tom, že je může předepsat lékař nebo i vzít sám pacient, aniž by se zabýval homeopatií. Složené preparáty jsou připraveny tak, aby se jejich předepisování co nejvíce blížilo uvažování klasické medicíny, a tedy aby pro výběr léku byla rozhodující diagnóza. Většinou může poradit vhodný lék i lékárník. Často (ne vždy) jde o velmi nízké potence, kdy jde spíše o směsi ředěných rostliných tinktur a homeopatický složený preparát se svým složením blíží spíše směsi byliného čaje než homeopatiku. Ředění například D3 až D6 nebo C3 používají někteří bylikáři jako náhradu byliných tinktur.

Je to určitá volba pro lidi, kteří hledají náhradu klasických léků, neboť vnímají jejich škodlivost a v řadě případů mohou být účinné při minimálních vedlejších účincích. U mnoha lidí mohou být ale tyto přípravky naprosto neúčinné. Vážnější či chronická onemocnění většinou nejsou složenými přípravky léčitelné. Přesto mohou částečně pomáhat jako byliná tonika ale nikoliv na stejné úrovni jako celostní - konstituční homeopatická léčba.

(Často je v některých textech na internetu chybně uváděno, že lék oscilococcinum, který je doporučován na prevenci či léčbu chřipky, je také složený preparát. Přitom se jedná o monokomponentní lék, který je na prevenci proti chřipce za určitých okolností vhodný.)

léčí homeopatie psychosomatické nemoci?

Samo slovo psychosomatický je velmi zavádějící. Předpokládá totiž, že psyché je oddělené od soma (těla), což je ovšem několik set let starý omyl klasické medicíny. Ale již i sami lékaři začínají přiznávat, že je tato teorie nedostačující, a proto si pomáhají výrazy jako „psychosomatický“. Pokud bychom toto slovo měli použít, tak všechny nemoci jsou psychosomatické. To ale neznamená, že všechny nemoci jsou způsobené duševním stavem, ale jen to, že duševní stav je od fyzické nemoci neoddělitelný. I když si zlomíme nohu, tak se současně mění i psychický stav člověka. Naopak u lidí, kteří jsou geneticky zatížení sklonem k rakovině, je možné zcela jasně identifikovat jistý psychologický kontext.

Pro homeopata je mentálně - emocionální stav pacienta součástí jeho celkového obrazu a bez jeho znalosti může velice obtížně podat hluboce působící lék.

Je homeopatie placebo?

Homeopatie má takové výsledky, že je velmi obtížné někoho, kdo se s homeopatií setkal, přesvědčit, že se jedná o placebo efekt. Zvláště, když homeopatie působí velmi dobře na nemluvňatech a zvířatech. Každý den je tato skutečnost dokazována nepřeberným množstvím vyléčených „neléčitelných“ případů. Každá zkouška homeopatického léku na skupině osob, při které ani ten, který lék těmto lidem podává, neví co je v léku obsaženo, je vědecky vedeným důkazem o tom, že homeopatika nejsou placebo.

Každý, kdo pochybuje o účincích homeopatického léku může sám na sobě velmi snadno provést pokus (pokud je zdravý), když bude například každou hodinu užívat libovolný homeopatický lék o potenci 30ch do té doby, než se mu objeví nějaké symptomy. (Lék o potenci 30ch lze zakoupit v lékárně za asi 60 Kč). Potom se může podívat do Materie mediky na popis léku a může vlastní symptomy porovnat s knihou. Při běžných zkouškách se užívá lék o potenci 30ch jednou denně. Při podávání po hodině se symptomy objeví rychleji. Někdy se může stát, že si člověk pro tuto zkoušku náhodně vybere svůj konstituční lék. Pak se může "náhodně" vyléčit i ze svých chronických problémů.

Homeopatické léky

Je velmi dobře zdokumentováno (a to jak z vědecky ověřitelných zkoušek léků tak z více než 200 let zkušeností homeopatů celého světa), jak jednotlivé homeopatické léky na člověka působí. Jakým způsobem však působí se neví. Existuje řada teorií, které jsou ale jen teorie. Je však již například dokázáno řadou pokusů, že voda je schopna si „pamatovat“. Dr. Emoto z Japonska fotografuje s pomocí mikroskopu zárodky krystalů vody při mrznutí. Destilovaná voda žádné krystaly nevytváří, avšak voda připravená z homeopatického léku může vytvořit velmi krásný krystal (viz článek Hoemopatický lék).

Na popsání přesného působení homeopatických léků si musíme ještě počkat. Skutečnost, že homeopatické léky s vysokým ředěním skutečně působí je dokázána nejen denodení praxí a vědecky vedenými zkouškami léků, ale i vědeckými pokusy na zvířatech s vysokou mírou statistické přesnosti. Skutečný vědec k fenoménu, který objektivně existuje, hledá, co je jeho podstatou a nesnaží se vyvrátit co vyvrátit nelze.

Je homeopatie alternativní léčba?

Homeopatie by neměla být považována za alternativní léčbu, neboť to není skutečná alternativa k léčbě alopatické. Je to zcela jiný léčebný postup a v případech, kdy je vhodná homeopatická léčba není vhodná alopatická a naopak. Ideálem moderní medicíny by mělo být spojení homeopatické, alopatické, ale i dalších způsobů léčby v jeden celek tak, aby pro daného pacienta s daným problémem byla vybrána vždy léčba nejvhodnější.


další kapitola Homeopatický lékPro objednání na homeopatické vyšetření u homeopata Václava Hrabáka pokračujte na stránku Objednání na vyšetření nebo volejte na telefoní číslo 603 743 049

Postgraduální škola
je otevřena pro studenty a absolventy homeopatických škol.

Universum Homeopathicum