Homeopatie  
Co je homeopatie   
Čeho se vyvarovat   
Zásady homeopatické léčby   
Užitečné rady   
Jak vybrat homeopata   
Známí lidé a homeopatie   
Homeopatie v Česku   
Principy homeopatie   
Homeopatický lék   
Homeopatická věda   
 
 
 
 
Čeho se vyvarovat
aneb chyby při homeopatické léčbě


 
Homeopatie je velmi individuální, každý homeopat postupuje odlišně, ale jsou určité signály, které svědčí o tom, že homeopat není příliš kompetentní pro léčbu chronických potíží. Přestože takoví homeopaté mohou mít i dílčí úspěchy, mohou někdy způsobit i velmi nepříjemné problémy a celková úspěšnost při léčbě je nižší, než u skutečně schopného homeopata. Proto je dobré se při léčbě chronických problémů svěřit do péče zkušenému homeopatovi. Přestože homeopatické léky nejsou toxické (tak jako mnohé alopatické léky), zdaleka to neznamená, že nemohou napáchat škody, pokud jsou užívány nevhodně.

Skoro každý homeopat o sobě prohlašuje, že dělá klasickou homeopatii, že má nejlepší vzdělání, že se učil u světových homeopatů, že má hodně knížek atd. To vše ale o schopnostech homeopata vypovídá velmi málo. Homeopatii je nutné studovat minimálně tři roky a potom se ještě připravovat klinickou praxí pod dohledem zkušeného homeopata. Po absolvování tříletého základního studia není homeopat obvykle ještě schopen léčit složitější případy.

Úvodní vyšetření při léčbě chronického problému trvá hodinu či méně

V Česku nejsou kvalitní homeopaté, u kterých by úvodní vyšetření trvalo hodinu či méně. Takovým způsobem jsou schopni vyšetřovat zkušení homeopaté například v Indii, kteří mají za sebou desetitisíce léčených případů. U nás a i v západních zemích krátká doba při úvodním vyšetření svědčí o nedostatečných zkušenostech homeopata.

Pacient odpovídá na předem připravené otázky

Každý případ je individuální, každý případ není možné pokrýt předem připravenými otázkami. Vyšetření každého případu se odvíjí podle toho, co je pro v daném případě důležité.

Předepsání více než jenoho lék současně

Dva homeopatické léky současně je možné předepsat jen ve velmi výjimečnýcy situacích a nebo při léčbě velmi vážných patologií, například při léčbě rakoviny. V drtivé většině je v danou chvíli indikován jeden lék. Pokud někdo při dlouhodobém zdravotním problému předepisuje více léků současně, je lepší najít jiného homeopata.

Homeopat používá EAV

EAV je obecně sice zajímavá diagnostická metoda, ale pomocí EAV lze správný lék nalézt jen u omezeného počtu případů. Pokud homeopat používá primárně metodu EAV k hledání léku, je lepší vyhledat jiného homeopata.

Homeopat léčí pomocí vrstev

Homeopat nikdy předem nemůže vědět, jaké jsou v daném případě "vrstvy". Pokud podává sérii homeopatických léků bez podrobnějšího vyšetření, pak to jednak není homeopatická léčba, protože nehledá v daný čas správný lék, ale může tím způsobit i vážné problémy. V některých případech jsou skutečně vrstvy a správný homeopatický lék zabírá pouze určitou dobu a poté je nutné podat jiný lék na léčbu další vrstvy (kterou ovšem není možné nalézt a ani s určitostí předpovědět před tím, než se vyléčí vrstva předchozí), ale v mnoha případech je naopak hned první lék, který pacient potřebuje lékem konstitučním, který ho zcela vyléčí a pacient jiný lék již potom nepotřebuje. Pokud někdo léčí "vrstvy" podle předem daného schématu, je to, jako kdyby každý, kdo přijde k lékaři dostal užívat měsíc antibiotika, poté další měsíc prednison, poté další měsíc antimalarika atd. Tato léčba může být samozřejmě v některých případech účinná, ale není to jemná cílená homeopatická léčba a v mnoha případech může i výrazně uškodit.

Homeopat určí předem jak často lék užívat, aniž by blíže vysvětlil, kdy je vhodné lék opakovat.

Až na výjimky u velmi vážných případů (např. rakovině) nelze při léčbě chronických potíží předem určit, po jaké době se má lék opakovat. I pokud je lék vybrán správně, tak pokud se opakuje příliš často, může dojít k velmi výraznému zhoršení zdravotních problémů a to nejen fyzických, ale i psychických. Přestože se nemusí jednat o nevratný proces, někdy jsou zapotřebí i silné alopatické léky, aby se zhoršení sklidnilo. Pokud po nějaké dávce pacient pociťuje jakékoliv zhoršení, nesmí další dávku opakovat. Pokud homeopat předem pacientovi řekne, že má lék opakovat například jednou denně nebo jednou týdně bez ohledu na na to, co se během užívání děje, je lepší v užívání nepokračovat a vyhledat jiného homeopata.

Homeopat je lékař

Je mnoho dobrých homeopatů, kteří dříve praktikovali klasickou medicínu a ti, kteří dělají skutečnou celostní homeopatii obvykle klasickou medicínu již nepraktikují, nebo velmi omezeně. Pokud je homeopat současně praktikující lékař, je třeba se mít na pozoru a zjistit si, jaké má homeopatické vzdělání a jakou homeopatii vlastně praktikuje. Mnoho lékařů používá velmi povrchní homeopatii, která je vhodná maximálně k léčbě akutních stavů. Mnoho z nich je přesvědčeno, že mohou léčit chronické zdravotní potíže po přečtení jedné knihy či po absolvování jednoho víkendového semináře - obvykle francouzské odnože homeopatie (která je v izolaci od světové homeopatie a při léčbě chronických potíží má velmi omezenou úspěšnost). Tito lékaři - homeopaté mohou chronický zdravotní stav i velmi zkomplikovat.

Homeopat předepíše složené homeopatické preparáty

Složené homeopatické preparáty lze pomocně použít při nějakých přechodných a dočasných potížích, při léčbě chronických potíží mají velmi omezenou účinnost a pro skutečnou léčbu příčiny onemocnění je potřeba klasický homeopatický lék vybraný na základě vyšetření. Homeopat, který tyto preparáty předepisuje, není ve skutečnosti homeopat v pravém slova smyslu. Pokud je někdo homeopat, předepisuje lék na základě symptomů a nikoliv složený preparát na základě lékařské diagnózy. Tyto léky jsou vhodné k tomu, že je může doporučit lékárník při nějakém akutním problému a nebo si ho člověk koupí při akutním problému na základě reklamy. Účinky těchto léků jsou však nesrovnatelné s účinkem léku, který je skutečně indikován na základě symptomů.

Homeopat předepíše lék na závěr úvodního vyšetření

Někdy je možné vhodný lék zvolit hned během úvodního homeopatického vyšetření, ale většina opravdu zkušených homeopatů si případ ještě s odstupem prostuduje. Během vyšetření je možné předepsat jen z několika nejčastějších léků, ale popsaných homeopatických léků je celkem 2000 a pokud případ vyžaduje nějaký nepříliš známý lék, není skoro možné na něj přijít již během úvodního pohovoru. Je k tomu potřeba si ověřit některé věci v literatuře atd. Homeopat, který předepíše lék během vyšetření se uzavírá možnosti, že nalezne nějaký méně obvyklý lék, který by byl vhodnější pro léčbu a pravděpodobně ani nemá zkušenosti s léčbou pomocí méně obvyklých léků. Takový přístup vyžaduje potom více návštěv a je méně pravděpodobné, že bude nalezen správný lék. Celkově je tedy šance na co nejrychlejší a nejšetrnější vyléčení menší. Je vhodnější vyhledávat homeopaty, kteří nepředepisují lék ihned při vyšetření.


další kapitola Zásady homeopatické léčbyPro objednání na homeopatické vyšetření u homeopata Václava Hrabáka pokračujte na stránku Objednání na vyšetření nebo volejte na telefoní číslo 603 743 049

Postgraduální škola
je otevřena pro studenty a absolventy homeopatických škol.

Universum Homeopathicum