Homeopatie  
Co je homeopatie   
Čeho se vyvarovat   
Zásady homeopatické léčby   
Užitečné rady   
Jak vybrat homeopata   
Známí lidé a homeopatie   
Homeopatie v Česku   
Principy homeopatie   
Homeopatický lék   
Homeopatická věda   
 
 
 
 
Zásady homeopatické léčby

 

Úvod

Mnoho dotazů v on-line poradně se týká toho, jak by měla probíhat homeopatická léčba a zda-li jsou některé postupy homeopatické léčby běžné nebo naopak nestandardní. Výsledkem vašich dotazů je tento souhrný text. Nemůže být bohužel kompletní, neboť homeopatická léčba skýtá velkou paletu možností léčby ale mohl by poskytnout určité vodítko v tom, jestli se při léčbě jedná o klasickou homeopatii.

jeden lék - výjimky

V naprosté většině případů by měl homeopat doporučit užívat v daný okamžik jen jeden lék, ať už opakovaně nebo jednorázově. Je naprosto odporující homeopatické léčbě, pokud pacient dostane od homeopata současně několik tub léků o vysoké potenci (například 30, 200), které má užívat každý den. Tento postup může i vážně zkomplikovat zravotní stav.

Pravidlo užívání jednoho léku má samozřejmě jako všechna pravidla výjimky. Jsou to však skutečně výjimky, nikoliv běžné postupy.

  • při těžší orgánové dysfunkci lze k hlavnímu léku přidat specifický lék nízké potence (nízkou potencí je myšleno např. 3X 3D 3C 5C 6X 6D 6C) k podpoře daného orgánu.

  • u vážných zhoubných chorob je účinné cyklické střídání dvou léků.

  • u vážných infekčních chorob (např. malárie) je možné léčbu doplnit nosodou (lékem připraveným přímo z daného onemocnění) a současně doplnit i léky na podporu ohrožených orgánů.

  • v některých případech je skutečně možné, že člověk potřebuje užívat dva léky současně na dvě izolované (nepodobné) nemoci tak jak to popsal již Samuel Hahnemann. Jedná se například o člověka s chronickými zdravotnímy problémy, který je současně po vážném úrazu. To jsou však výjimečné případy. Někteří homeopaté mají sklon této výjimky zneužívat a používají tohoto postupu častěji než je skutečně indikován. Ve skutečnosti je to velmi malé procento případů.

  • někdy se při akutních případech stane, že se nedaří najít správný lék, ale po jednom léku se člověku zlepší hlavní obtíže ale objeví se mu nové symtomy, na které opět pomáhá jiný lék, ale vrátí se symptomy předchozí, avšak již s menší intenzitou. U těchto případů je střídání těchto dvou léků při změně symptomů jedinou možností, jak člověku pomoci. Je to způsobeno tím, že nebyl nalezen skutečně nejvhodnější lék ať už z neznalosti nebo tím, že potřebný lék není dostatečně popsán v materii medice. Pak je tato léčba skutečně nejvhodnějším řešením. Již Samuel Hahnemann používal tuto metodu i při vážných infekčních onemocněních, neboť množství léků které znal bylo rozhodně menší než v současnosti.

  • při akutních problémech je možné, že si homeopat není zcela jistý jedním lékem, proto může pacient dostat dva léky současně (sebou) s tím, že má začít brát jeden z nich a pokud po nějaké době nepřichází zlepšení, má začít užívat lék druhý. Je to často jednodušší řešení než aby se pacient musel vracet pro druhý lék.

  • někdy člověk užívá pravidelně lék na podporu nějaké orgánové funkce (například podpora kojení) Potom může během akutního onemocnění přidat k tomuto léku lék na akutní problémy. Oba léky by měl užívat s co největšímy rozestupy.

  • někdy je při akutním onemocnění nutné měnit léky poměrně často podle toho, jak se průběh onemocnění vyvýjí. Nový lék se však předepisuje buď pokud předchozí lék nezabírá a nebo pokud zabíral ale změnily se symptomy.

  • během chronické léčby se může vyskytnout akutní problém. Potom je možné léčit akutní stav jiným lékem a po vyléčení akutního problému se opět vrátit k léku na chronický stav. Při léčbě chronických potíží jednou dávkou vysoké potence není tento postup obvykle možný.

kdy vysadit lék

Homeopat by měl při léčbě chronických potíží pacienta informovat o tom, že pokud lék užívá opakovaně v pravidelných intervalech, je nutné lék vysadit při jakémkoliv zhoršení potíží následkem užívání léku, nebo pokud se objeví nové symptomy, kterými pacient do té doby nikdy netrpěl. S dalším užíváním je nutné počkat do doby, než se stav opět stabilizuje. Pokud dojde i podruhé k výraznému zhoršení, potom by se měl domluvit s homeopatem na případné úpravě dávkování nebo potence. Při objevení se nových symptomů je lepší již dále lék neužívat a poradit se s homeopatem.

homeopatické zhoršení

Homeopatické zhoršení by nemělo trvat dlouhodobě, více než několik dní. Pokud zhoršení trvá měsíc za současného ujišťování homeopata, že je vše v pořádku a že se jedná o přechodný stav, pak je pravděpodobně zvolena nesprávná léčba.

žádné výsledky

Pokud po delší době (např. měsíci) užívání léku nebo po užití léku nedochází k žádným zlepšením ani zhoršením, potom je na homeopatovi aby tento stav zhodnotil a případně navrhl nový způsob léčby. Homeopatická léčba je náročná a často se stane, že nalézt účinný lék není jednoduché. Někdy může být léčba správná, přestože pacient subjektivně nepociťuje žádné zlepšení. Přesto homeopat dokáže rozeznat určité znaky léčbného účinku a v tom případě je nutný delší časový odstup, aby se léčebné účinky plně projevily.

kombinované preparáty

Klasičtí homeopaté kombinované léky nepředepisují. Tyto léky mají velké nevýhody v tom, že nemají popsaný obraz symptomů a jejich předepisování je vpodstatě nahodilé. Dále lze velmi obtížně měnit dávkování. To neznamená, že nemohou být účinné, ale k jejich užívání člověk nepotřebuje homeopata. Pokud někdo pacientovi takový lék doporučí, nebo si ho najde podle nějaké příručky, tak ho může vyzkoušet a třeba s jeho užíváním bude spokojen. Pokud mu tento lék nebude pomáhat, pak se teprve může obrátit na homeopata aby vybral lék monokomponentní a navrhl postup léčby. Pokud kombinované léky pomáhají, pak je to rozhodně lepší než polykání antibiotik.

metoda EAV

Pokud nějaký homeopat užívá jako doplněk metodu EAV a má s touto metodou dobré výsledky, tak není důvod proč tento přístroj neužívat. Pro klasickou homeopatii ale není tento přístroj potřeba.

homeopatická etika

Homeopat by na pacienta neměl vyvýjet žádný nátlak a nutit ho k věcem, které pacient odmítá. Homeopat by měl být schopen poradit v otázkách zdravého životního stylu, doporučit případné výživové doplňky, zvýšení pohybu, masáže a podobně ale neměl by nutit pacienta k žádným závažným životním rozhodnutím. Také by neměl nutit k vysazování alopatických léků a k odmítání lékařské péče i když mu může svůj názor na konkrétní lékařské metody a procedury sdělit. V některých případech homeopat může odmítnout pacienta léčit, pokud jeho chování bude znemožňovat léčbu. Pouze dobrý a otevřený vztah s homeopatem může vést k úspěšné léčbě.


další kapitola Užitečné radyPro objednání na homeopatické vyšetření u homeopata Václava Hrabáka pokračujte na stránku Objednání na vyšetření nebo volejte na telefoní číslo 603 743 049

Postgraduální škola
je otevřena pro studenty a absolventy homeopatických škol.

Universum Homeopathicum