Jak probíhá homeopatická léčba

Jak probíhá užívání homeopatik*

Není důležitá jen volba homeopatika ale také správné dávkování a vedení. (pozn.: z textu byly záměrně odstraněny slova jako léčba, zdraví, nemoc, léky atp.) Po podání homeopatika se mohou některé symptomy zhoršovat, některé naopak zlepšovat a je na homeopatovi aby zvolil, v jaké chvíli je vhodné opakovat homeopatikum, kdy je nutné zvolit jinou potenci a kdy je nutné podat úplně jiné homeopatikum. Je mnoho případů, kdy se pacient výrazně zlepší jen po jedné dávce homeopatika (a většinou právě takové případy jsou publikovány v knížkách či na internetu). Někdy je však potřeba více návštěv homeopata, než dojde k výraznému zlepšení (o čemž se již tak často nepíše). Proto jsou někdy potřeba kontroly. Subjektivně může pacientovi připadat, že změny nejsou v podstatě žádné, avšak homeopat může rozpoznat jisté známky správného efektu a například jen změnou potence může dojít k výrazému posunu.

V jednom okamžiku by měl být předepsán pouze jedno homeopatikum (viz Zásady homeopatie). Je však možné různé dávkování v závislosti na druhu obtíží. Někdy je podán lék jednorázově, jindy se používá lék ve vodní (lihové) potenci, který se užívá opakovaně.

jednorázová dávka

Pokud se použije jedna dávka, pak je vhodné lék užít vpodvečer v dobu, kdy je možné si lehnout do postele a spát. Někdy může být po léku člověk hodně unavený a ospalý a v takovém případě je nejlepší si skutečně jít lehnout. Je vhodné alespoň hodinu přet užitím homeopatika nejíst a nepít nic kromě čisté vody. Homeopatikum především působí vstřebáváním sliznicemi v ústní dutině. Jakákoliv chuť v ústech po jídle nebo pití by mohla vstebávání léku ovlivnit. Homeopatikum je proto vhodné nechat volně rozpustit pod jazykem. Je také možné homeopatikum rozpustit v troše vody, zamíchat ho a potom ho pomalu upíjet a každý lok ponechat chvíli v ústech. Na užití homeopatika je vhodné si vymezit chvíli času, kdy člověk může trochu relaxovat. Je vhodné nejíst a nepít alespoň půl hodiny po homeopatiku.

Je důležité všímat si jakýchkoliv změn a po domluvené době průběh popsat při kontrole.

 • pití kávy

  Po dávce léku je vhodné omezit některé substance, většinou se doporučuje omezit mentol, kafr (např. tygří mast) a kávu. Káva u většiny případů léčbu nenaruší ale u lidí, kteří jsou na kávu citliví a káva na ně působí výrazně stimulačně by skutečně mohla léčbu narušit. Pokud na někoho káva výrazně nepůsobí pak většinou jedna káva denně nevadí. Ale je vhodné pár dní po léku kávu vysadit aby se případný negativní vliv kávy omezil.

 • další substance

  Během užívání homeopatik je vhodné omezit užívání alopatických léků, zvláště těch, které jsou ve skutečnosti zdraví škodlivé, například léky potlačující tepotu (léky obsahující paracetamol). Hormonální antikoncepce je nevhodná jak při užívání homeopatických léků tak i bez něj. Nutné podpůrné látky jako léky na snížení tlaku, léky na srdce, inzulín atd se nesmí vysadit. Pokud se během homeopatické léčby zdravotní stav zlepšuje je možné po domluvě s alopatickým lékařem dávkování alopatických léků postupně snižovat.

  Přírodní látky jako byliné čaje a tinktury a přírodní doplňky stravy většinou léčbu nenarušují.

  Střídmé užívání alkoholu, čaje a dalších pochutin většinou léčbu neovlivňuje.

  užívání homeopatik ve vodním (lihovém) ředění

  Užívání homeopatik v této formě má řadu výhod a je na homeopatovi kdy zvolí jakou metodu podávání homeopatik podle druhu potíží. Při tomto užívání není nutná tak dlouhá doba mezi posledním jídlem a užitím homeopatika jako při jednorázové dávce, stačí cca čtvrt hodiny. Také není tak nutné vyhýbat se nevhodným substancím, například kávě. Tímto způsobem se také minimalizuje možnost homeopatického zhoršení.

  Při tomto užívání je však důležitá spráná volba intervalu mezi dávkami. Nejvhodnější je, když se vezme jen jedna dávka a po nějaké době (několik dní) homeopat doporučí vhodnou dobu mezi jednotlivými dávkami podle reakce. Nejdůležitéjší je neužívat další dávku dokud je patrné jakékoliv zhoršení nebo i výrazné zlepšení stavu. Je důležité počkat až účinek předchozí dávky pomine. Interval mezi dávkami se může pohybovat od jednoho dne až do více týdnů. Před každou dávkou se s lahvičkou několikrát (vždy stejný počet) bouchne o tvrdou podložku (třeba knihu). Pokud je při každé dávce reakce vždy příliš výrazná, je možné snížit počet bouchnutí nebo snížit množství léku. Naopak při slabší reakci je možné zvýšit počet třepnutí nebo zvýšit množství. Homeopat může také zvolit jinou potenci.

  homeopatické zhoršení

  Homeopatické zhoršení bývá často nesprávně chápáno. Někdy se objevuje názor, že homeopatické zhoršení je velmi pozitivní jev a bez něj není možná správná léčba. To je však pravda jen omezeně. Homeopatické zhoršení je dobrým ukazatelem v tom, že byl pravděpodobně podán správný lék, avšak s nesprávným dávkováním. Tomu se samozřejmě nelze vyhnout u každého případu. Každý organismus reaguje naprosto odlišně a to co je pro někoho slabá potence léku je naopak pro někoho jiného potence příliš silná. Již Samuel Hahnemann se snažil těmto zhoršením předejít a proto v pozdějších letech svého života hodně experimentoval s jiným způsobem podávání léků než jen ve vysokých potencích (tzv. LM potence nebo nízké potence ve vodě.) Výsledky zkoumání z tohoto období však byly publikovány až ve druhé třetině dvacátého století, takže řada generací homeopatů tuto metodu neznala. Výběr správné potence, ať už vysoké, nebo LM, je tedy také neoddělitelnou součástí umění homeopatie.

  Někdy však bývá homeopatické zhoršení zaměňováno s opravdovým zhoršením. Homeopatické zhoršení je přechodné zhoršení symptomů pacienta (na půl dne, maximálně několik dnů), které je však doprovázeno zlepšením vitality (po případné přechodné únavě a zvýšení potřeby spánku) - zlepšení nálady, zlepšení spánkového cyklu atd. Toto zhoršení by však nemělo trvat řadu týdnů za současného ujišťování homeopatem, že je vše v pořádku. Toto by spíše svědčilo o nevhodném vedení a nebo o nesprávném léku.


  * homeopatie a homeopatická léčba není zdravotní služba ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §2
  ** homeopatikem zde není myšleno léčivo ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §5 odst 2