Václav Hrabák

Homeopatii jsem začal praktikovat v roce 2004. Dříve mne vždy přitahovalo zkoumání lidského zdraví, ale současně jsem cítil, že alopatická medicína skutečnou léčbu nenabízí. Dlouho jsem studoval psychologii, zejména jungovskou psychoanalýzu, ale hodně jsem se zabýval i filosofií (západní i východní) a v neposlední řadě i bylinkářstvím či jinými přírodními léčitelskými metodami. Profesně jsem se zabýval hudbou, filmem a divadlem, později jsem vyučoval filmovou tvorbu na umělecké škole, ale po nějaké době mne zkoumání lidské duše opět přitáhlo a objevil jsem homeopatii. Dodnes mne nepřestane překvapovat, jak vše, co jsem do té doby studoval se v homeopatii úžasně propojuje. Homeopatie je více než psychologie a současně více než zkoumání fyzického lidského zdraví. V homeopatii se kloubí studium umění, chemie, biologie, sociologie i politologie. To co někteří osvícení lékaři začínají pomalu objevovat a nazývají to "psychosomatikou" je v homeopatii známé už dvěstě let, ale od té doby se homeopatie samozřejmě rozvíjí a současně má k dispozici úžasné léčivé prostředky – homeopatické potencované léky. Studium homeopatie je v porovnání se studiem konvenční medicíny mnohem náročnější a obsáhlejší.

    Homeopatie je pro mě osobně cestou poznávání života, hloubek lidské duše, nahlédnutí do lidského utrpení a současně možnost od těchto utrpení pomoci. Studium homeopatie mění pohled na svět. Rozšiřuje obzory a přináší pokoru, je to nikdy nekončící proces. Praktikování homeopatie však sebou nenese jen nové poznatky, ale i odpovědnost. Homeopat musí pracovat sám na sobě, aby se postupně zbavoval sám vlastních patologií, na což se často zapomíná. Studium i praktikování homeopatie by mělo jít ruku v ruce nejen s dalším vzděláváním ale i s prací každého sama na sobě, neboť je důležité přistupovat ke každému pacientovi zcela svobodně a bez jakékoliv předpojatosti a vlastních projekcí. Homeopatie je tak pro mě nejen cestou poznání ale i vlastního duchovního rozvoje.

    Homeopatie je královna medicíny, je to jeden z nejpropracovanějších celostních léčebných systémů. Homeopatie se však sama dál rozvíjí, její potenciál není v současnosti rozhodně využit. Nelze zatím dohlédnout jak by homeopatie byla účinná, kdyby se studovala plnohodnotně na vysokých školách, stát by podporoval výzkum, bylo by jí možné praktikovat s lůžkovou péčí. Ale současně nelze tvrdit, že jen pomocí homeopatie se člověk vždy a zcela vyléčí. Lidské tělo má mnoho vrstev od té zcela fyzické přez různé vrstvy energetické po čistě spirituální. Do velké části z toho homeopatie umí zasáhnout, ale někdy se ukáže, že i když homeopatie zabírá správným způsobem, bloky v jiných energetických vrstvách mohou homeopatickou léčbu mařit. To se ukazuje zejména u těžších duševních patologií nebo například u autizmu. Spojení homeopatie s některými energetickými a duchovně-spirituálními metodami pak přináší výsledky tam, kde ani samotná homeopatie ale i samotné jiné terapie nezaberou. Důležitá je právě součinnost a určitá synchronizace. Touto integraci homeopatie s některými jinýmy systémy se v poslední době zabývám.další informace (články, videa, projekty,...) najdete na:

www.vaclavhrabak.czhomeopatická praxe

 • klasická celostní - konstituční homeopatie, akutní homeopatie, poruchy po očkování

 • homeopatická praxe od roku 2004

 • osobní úspěšné zkušenosti s chronickými potížemi, například ekzémy, opakované infekce, chronický únavový syndrom, chronické problémy po borelióze, poruchy pozornosti (ADHD), různé problémy chování u dětí, chronické zvětšení mandlí, poškození po očkování, epilepsie, deprese, úzkostné stavy, panické ataky, revmatické problémy, karpální tunely, neplodnost, problémy při menopauze, nepravidelná menstruace, roztroušená skleróza atd.

lektorská činnost

 • od roku 2012 vyučuji homeopatii v homeopatické postgraduální škole Universum Homeopathicum www.homeounivers.cz

 • přednášel jsem na letní škole homeopatie školy Uroboros 2014

 • vedu kurzy užívání homeopatického software Radar Opus od roku 2009

homeopatické vzdělání

 • klasické homeopatické vzdělání odpovídající evropským standardům ECCH

 • tříletá postgraduální škola ČLHS Dr. Willa Taylora a klinická praxe

 • čtyřletý cyklus přednášek ČLHS Dr. Chaima Rosenthala

 • vzdělání v Homeopathic Online Education Davida Littla

 • vzdělání v The New England School of Homeopathy Paula Herscua

 • absolvované homeopatické semináře: Louis Klein, Luc Schepper, Jeremy Sherr, Jonatan Shore, A. U. Ramakrisnan, Robin Murphy, Nick Churchill, Ian Watson, Russell Malcolm, Tony Conway, Frederik Schroyens, Peter Chapell, Mike Keszler, Kim Elia, Roberto Petrucci, Dana Ullman, Massimo Mangialavori, Jan Scholten atd.

jiné homeopatické aktivity

 • členem České lékařské homeopatické společnosti

 • zakladatel a šéfredaktor homeopatického publikačního serveru homeopatie.ivories.cz

 • zastoupení homeopatického software Radar Opus v ČR - www.simillimum.cz

 • publikování článků v odborném časopise Homeopatické Listy

 • publikování zkoušek homeopatických léků

 • publikování léčených případů

 • překlady homeopatické literaury

 • předseda Poočkování, z. s. www.poockovani.cz

 • odkaz na homeopatickou "Murphyho" kalkulačku

etc.

Než jsem začal studovat homeopatii, věnoval jsem se studiu psychologie, zvláště Jungovské psychoanalýzy.

Mojí vášní byla vždy hudba, hra na hudební nástroje a zpěv. Ke kytaře a klavíru přibyla tampura, tibetské mísy, zvony, různé zvonečky a bubny. Mému srdci nejbližší jsou hudebníci Lisa Gerrard a Tom Kenyon. Všem vřele doporučuji se s jejich tvorbou seznámit.


Podrobnosti ohledně homeopatického vyšetření viz Objednání na vyšetření