Zásadní vliv koronaviru na nervovou soustavu
a imunitní systém.
Homeopatická léčba a význam léku Hyoscyamus niger
(včetně léčby „postkovidových“, resp. kovidových psychických problémů)

29. března 2021