Snaží se stát zakázat homeopatii?

Ministerstvo pokutovalo homeopaty - nelékaře za provozování homeopatie. Právníci mají však opačný názor, podle nich je provozování nelékařské homeopatie naprosto legální. Jak dopadne tato kauza u soudů?


Po internetu i v českých médiích se šíří zvěsti o možném zákazu homeopatie v rukách nelékařů. Tyto názory se opírají o dvě rozhodnutí úředníků Ministerstva zdravotnictví z posledních několika let, kteří si po svém vyložily Zákon o zdravotních službách (372/2011 Sbírky zákonů). Mezitím však vstoupil letos v platnost nový Občanský zákoník (89/2012 Sbírky zákonů), ke kterému je při výkladu zákonů nutné přihlížet.

České zákony homeopatii v rukách nelékařů nezakazují, protože homeopatie podle četných výkladů zákonů Zákonu o zdravotních službách nepodléhá. Homeopatie je jako jiná poradenství zákonně ošetřena v rámci Občanského zákoníku a je zcela legální.

Protože homeopatie nepodléhá Zákonu o zdravotních službách, není Ministerstvo zdravotníctví (dále MZ) oprávněno homeopatii v rukách nelékařů nijak persekuovat. Bohužel se o to dvakrát v minulosti pokusilo, avšak nyní jsou tyto případy u odvolacích soudů a je na nich, aby tyto případy nezávisle posoudily. MZ tedy zatím pochopitelně musí zastávat shodný názor, nicméně by bylo vhodné, aby tento názor co nejdříve přehodnotilo.

Pokud by homeopatie byla nezákonná, pak by naprosto stejným způsobem mohlo být nezákoné, pokud by někdo poradil někomu, aby ze zdravotních důvodů přestal kouřit. Bylo by nezákonné, kdyby někdo řekl obéznímu člověku, aby začal jíst zeleninu, zvláště potom petržel (někdo jiný by zas doporučil ředkvičky), protože mu to udělá dobře a bude se cítit lépe a bude zdravější. Pokud by soud skutečně rozhodl v neprospěch homeopatie, pak by to bylo alarmující a odporující principům moderní svobodné společnosti.

Pokud má být homeopatie někdy jakkoliv regulována, musí tato regulace zcela logicky vycházet z řad homeopatů - z homeopatů-odborníků, z homeopatických organizací a homeopatických škol. Jakákoliv regulace ze strany státu, která nebude koordinována napříč spektrem homeopatických organizací není akceptovatelná. A to se týká i jakýchkoliv částí homeopatického vzdělání, včetně části medicínské. Státní organizace nemůže rozhodovat o tom, jaké medicínské částečné vzdělání je pro homeopatii potřebné a jaké nikoliv. To je pouze na homeopatii jako takové - na celé odborné homeopatické veřejnosti.

Pokud lékaři popírají účinnost homeopatie četnými studiemi a lékařské organizace jako celek popírá léčebný efekt homeopatie, pak je zcela vyloučené, aby mohli homeopatii provozovat výhradně lékaři a aby lékaři rozhodovali o provozování homeopatie. Nejenže to odporuje zdravému rozumu, ale odporuje to i tomu, že homeopatie je velmi náročný obor, který homeopaté studují řadu let zcela odděleně od lékařského vzdělání.

Z vyjádření mluvčí MZ vyplývá, že existuje pracovní skupina na evropské úrovni, která připravuje normy pro poskytování homeopatie, a ve které jsou odborní zástupci z České republiky. Jak je možné, že k otázkám týkající se působení homeopatie v rámci nejen České republiky ale i v rámci celé Evropy, nejsou přizváni zástupci homeopatů, respektive zástupci hlavních českých homeopatických společností? Jak je možné, že MZ tuto skupinu sestavilo a homeopatické organizace o tom ani neinformovalo? Homeopatická odborná veřejnost má právo důrazně žádat po Ministerstvu zdravotnictví vysvětlení a následně i nápravu.

Samozřejmě by bylo ideální, pokud by existovaly státem akreditované homeopatické vysoké školy, existovala by jednotná homeopatická profesní organizace..., to je však hudba budoucnosti, zatím tomu tak není a ještě nějakou dobu nebude. Do té doby je na jedincích, aby homeopatii provozovali, sami se homeopaticky vzdělávali a prospívali tak lidem podle svého nejlepšího svědomí. Do té doby je nutné homeopatii bránit, provozování homeopatie je věcí nás všech, věcí svobody a ústavního práva.