Homeopatická škola Universum homeopathicum

Proniknout do tajů celostní (konstituční) homeopatie je náročné a velmi záleží na tom, jakým způsobem do těchto tajů pronikáme. Škola Universum homeopathicum nabízí homeopatické vzdělání pro začátečníky i pokročilé.


Proniknout do tajů celostní (konstituční) homeopatie je náročné a velmi záleží na tom, jakým způsobem do těchto tajů pronikáme. Pohled, který v naší škole nabízíme, vychází ze směru, kterým se ubírá homeopatie posledních desetiletí. Na jedné straně je důležité se učit od starých mistrů, kteří působili před sto i dvěstě lety, ale poznání psychologie se za posledních sto let výrazně změnilo. Také se však změnil i výskyt symptomů, mnoho symptomů je potlačováno pomocí léků a fyzický obraz je zastřený. Ještě navíc existuje výrazná toxická zátěž, která nám také mění a vytváří nové symptomy a může měnit i celkový vnější obraz. Proto je velmi důležité rozšiřovat naše homeopatické poznání. Jednak můsíme jít dál směrem ke skutečnému poznání psychologie homeopatických obrazů, ale současně musíme i vnímat to, co se děje s lidským zdravím vlivem alopatie a změnou prostředí, včetně toxicity posledních desetiletí. Současně je však také důležité znát přesahy do mnoha dalších současných terapií a i se v nich orientovat.

    V tom je právě naše škola jedinečná, neboť tento komplexní a moderní pohled nabízí svým studentům.

Co vše děláme?

Postgraduální studium vzniklo v roce 2012 právě pro to, že v Česku chyběla nadstavba základního homeopatického vzdělání, která by odrážela moderní směry v homeopatii, hluboké psychologické vnímání homeopatických léků, současný zdravotní stav populace a další přesahy v homeopatii. Kromě detailních psychologických obrazů léků se studenti dozví i o akutní homeopatické léčbě, praktické přípravě homeopatických léků, zůčastní se několika provingů, atd. Homeopatie není izolovaný obor, homeopatie má přesahy do mnoha směrů týkajících se lidského zdraví i duševního a duchovního poznání. Proto se budeme zabývat i tím, co má homeopatie společného nejen s východními naukami, ale například i astrologií apod. Podrobnější informace se dozvíte v textu Postgraduální studium. Studium je určeno absolventům homeopatických škol, ale i pokročilejším samoukům a nově i absolventům Základů homeopatie.

    Základy homeopatie vznikly v roce 2016 jako on-line škola. Probíhá převážně jednou týdně dvě hodiny v pondělí. Jsou určeny začátečníkům, ale i mírně pokročilým, kteří chtějí získat ucelený přehled základů homeopatie.


Další podrobnosti o škole Universum Homeopathicum naleznete na stránce www.homeounivers.cz.