Hormonální antikoncepce a problémy s menstruací

Hormonální antikoncepce přináší mnohem více problémů, než se oficiálně přiznává. Toxicita, která přetěžuje játra je možná nejmenším z nich. Hormonální antikoncepce má vliv na rovnováhu celého organizmu, může narušit jak budoucí plodnost a ženskou hormonální rovnováhu tak může mít velmi důležitý vliv na psychiku.


hormonální antikoncepce

Většina žen (bohužel často jen žen) v plodném věku řeší potřebu antikoncepce a právě hormonální antikoncepce je jednou z nejčastějších a „nejpohodlnějších“ antikoncepcí. Tento způsob antikoncepce je také bohužel doporučován i většinou gynekologů jako bezriziková antikoncepce, která má (podle nich) dokonce řadu pozitivních vedlejších efektů. Mnoho gynekologů také doporučuje hormonální antikoncepci i z terapeutických důvodů ženám i dětem, které ani nemají pohlavní styk. Je hormonální antikoncepce skutečně bezproblémová?

Užívání hormonální antikoncepce sebou nese mnoho vedlejších nežádoucích účinků, od zvýšeného rizika tvorby rakoviny po možné psychické i jiné zdravotní problémy. Homeopaté, kteří na člověka pohlížejí jako na celý organismus, ve kterém vše spolu souvisí, mají dennodenní zkušenosti s tím, jak může hormonální antikoncepce ovlivnit mechanismy zdraví v celém člověku. Řada žen intuitivně cítí, že antikoncepce na ně negativně působí (mimo jiné po emoční stránce), ale přesto pod tlakem doporučování lékařů a v neposlední řadě i nátlaku partnerů v užívání pokračují.

menstruační cyklus

Menstruační cyklus je jednou z nejdůležitějších funkcí ženského těla. Všechny fáze jsou stejně důležité, nejen ovulace jako připravenost k oplodnění, ale i menstruace jako fáze očištění. Pokud je vše v rovnováze, pak je i menstruace pociťována jako něco kladného, pozitivního, jako nedílná součást měsíčního cyklu.

V našem moderním a patriarchálním světě je na menstruaci pohlíženo jako na jakýsi deficit, jakousi nedokonalost, které je skoro nejlepší se zbavit, buď částečně nebo dokonce úplně. Ženy se mohou cítit hendikepovány v práci a pod tlakem nutnosti každodenního výkonu být tlačeny k užívání léků, které menstruaci co nejvíce omezí. Působí i tlak společenských norem, kdy je vlastně na ženě, aby se starala o antikoncepci sama – že je to její věc. Pro gynekology - muže - je to, že se ženy mají starat o antikoncepci zcela přirozené.

V zahraničí proběhla zajímavá anketa, kdy bylo dotazovaným mužům řečeno (což byla samozřejmě fikce), že byla vynalezena mužská hormonální antikoncepce s analogickými účinky jako ženská hormonální antikoncepce jen s tím rozdílem, že by hormony užívali muži. Respondenti tedy byli dotazováni, jestli by takovou hormonální antikoncepci užívali. 95% odpovědělo, že v žádném případě.

ovlivnění menstruačního cyklu

Jakýkoliv vnější zásah do menstruačního cyklu je zásahem do křehké rovnováhy, při kterém hormony jsou právě tím, co tuto rovnováhu nejvíce ovlivňuje, neboť právě pomocí hladin jednotlivých hormonů organismus udržuje svůj systém v rovnováze. Pokud začnou být hormony dodávány uměle, mohou se některé nepříjemné symptomy potlačit, ale vnitřně se nerovnováha začne násobit.

Z pohledu konvenční medicíny tak dochází k paradoxu (z pohledu logického v tom však naopak paradox žádný není), kdy ženě, která neměla s menstruací žádné problémy a začne užívat hormonální antikoncepci, to její vnitřní rovnováhu příliš nenaruší. Naopak u žen a dívek, které trpěly bolestivou menstruací nebo PMS a po hormonální antikoncepci se jim tyto nepříjemné symptomy zlepší, trpí následně mnohem většími problémy, neboť původní nerovnováha byla uměle z vnějšku ovlivněna, což se musí projevit někde jinde, a to často na nějaké hlubší úrovni. Paradoxně jsou tedy nejvíce poškozovány právě ženy, kterým je hormonální antikoncepce doporučována z terapeutického hlediska lékaři. Problémy jsou samozřejmě větší, pokud žena užívá hormonální antikoncepci, při které je menstruace potlačena úplně (například pomocí implantátu).

Problémy, které může hormonální antikoncepce vyvolat z těchto příčin, jsou velmi různorodé a závisí na konstituci ženy/dívky. Proto konvenční lékaři tyto problémy nespojují s užíváním hormonální antikoncepce, neboť jejich pohled je omezen pouze na fyzické gynekologické problémy a nejvýše krevní testy. Většinou jediné co sledují, je přímý efekt na játra, neboť pokud jsou játra oslabená, pak hormonální antikoncepce představuje pro játra velkou zátěž. Ale je to spíše pouze přímý chemický následek, není to způsobeno narušením rovnováhy.

Problémy fyzické z narušení této rovnováhy mohou být v podstatě jakékoliv, z těch méně vážných například návaly, kolapsové stavy, svalová ztuhlost, revmatické problémy, únava... Velmi časté jsou však také emoční potíže – podrážděnost, emoční rozcitlivělost, deprese, apatie až otupělost mysli atd. Ženy, které se zbaví hormonální antikoncepce, popisují své pocity například „jako že se zbavily mlhy“, „že se jim vrátila energie“ atd.

léčba menstruačních problémů

Z tohoto pohledu je také pro systém rovnováhy méně zatěžující (i když co se týká návykovosti a toxicity to samozřejmě není dobré řešení), pokud žena při bolestivé menstruaci užívá léky proti bolesti, jako jsou analgetika než hormonální antikoncepci. Jediné skutečně zdraví prospěšné řešení je léčit příčinu nerovnováhy a to nějakým celostním léčebným přístupem, z nichž jedna z nejúčinnějších metod je celostní – konstituční homeopatická léčba. Povrchová homeopatická léčba, kterou praktikuje řada "homeopatů" a lékařů (předepisování více léků současně apod.) může mít podobný potlačující efekt jako hormonální antikoncepce (i když většinou tato léčba nemá tak negativní efekt jako hormonální antikoncepce, ale může vnitřní rovnováhu také výrazně narušit a zkomplikovat následnou léčbu). Problémy vnitřní rovnováhy patří mezi chronické problémy a ke skutečné léčbě je nutná hluboká homeopatická léčba. To zjednodušeně znamená, že homeopatické vyšetření trvá nejméně hodinu a předepsán je pouze jeden lék.

Homeopatickou léčbou se může žena nejen zbavit nepříjemných symptomů, ale tím, že se obnoví její vnitřní rovnováha, bude se cítit nejen celkově lépe a bude mít více energie, ale může se jí zvýšit i schopnost otěhotnět, pokud měla s otěhotněním v minulosti problémy.

Potíže s menstruačním cyklem, které je možné léčit pomocí celostní homeopatie, mohou být velmi různorodé, např. bolestivá menstruace, premenstruační syndrom, nadměrné krvácení nebo naopak vynechávání menstruace, problémy s donošením plodu. Stejným způsobem lze homeopaticky léčit problémy žen v přechodu.

Výběr homeopatických léků, které je možné použít při potížích s menstruací je velmi široký, například samotná bolestivost menstruace je popsána u 292 léků. Častými léky jsou například Sepia officinalis, Pulsatilla pratensis, Ustilago, Viburnum opulus, Cocculus indicus, Cimicifuga, ale i nepřeberné množství dalších. Pro výběr správného léku je proto potřebné znát detailně celkový stav pacienta.

další rizika hormonální antikoncepce

Narušení vnitřní nerovnováhy není jediným negativním efektem užívání hormonální antikoncepce. Již byla zmíněna velká zátěž na játra a i když nejsou játra výrazně oslabena a jaterní testy nevykazují abnormality, je to přesto nadměrné zatěžování jater, které může způsobovat únavy (zvláště na jaře), problémy se zažíváním, akné atd. Přestože žena ve 20 letech bude mít jaterní testy v pořádku, neznamená to, že zbytečné zatěžování tohoto orgánu se neprojeví o řadu let později.

Další neméně závažný problém je zvýšené riziko onemocnění rakovinou, což bylo statisticky dokázáno nejen u náhradní hormonální terapie při přechodu, ale i při běžném užívání hormonální antikoncepce.

řešení antikoncepce

Hormonální antikoncepci je většinou nutné nahradit nějakou jinou antikoncepční alternativou (pokud byla hormonální antikoncepce užívána z důvodu antikoncepce a nikoliv pouze z terapeutických důvodů), i když tyto jiné alternativy neposkytují zvláště pro partnery takový „komfort“ jako hormonální antikoncepce. Je důležité, aby antikoncepci řešil pár společně a aby si i muži uvědomili zdravotní rizika, které z užívání hormonální antikoncepce plynou jejich partnerkám. Je vhodné volit jakékoliv nehormonální a co nejméně toxické řešení. Konkrétní řešení může být libovolné podle toho, co páru vyhovuje nejvíce. Zmíním jen některé možné varianty – mechanické zábrany (kondomy,...), spermicidní gely, výpočet plodných dní (k čemuž nyní mohou sloužit i počítačové programy či specializované digitální počítačky) atd.

Menstruace, ke které dochází při užívání hormonální antikoncepce, není skutečná menstruace a během periody nedochází ke skutečnému cyklu, to znamená k ovulaci, cestě vajíčka, příprav děložní sliznice a nakonec k jejímu očištění. Bylo by (a je) velmi arogantní si myslet, že zásah do tohoto jemného mechanismu může být bez následků. Na tom nic nemění, že lékaři nyní tvrdí, že současná hormonální antikoncepce je mnohem šetrnější než dřív. Funguje na zcela stejném principu a dochází ke zcela analogickým jevům.