Prevence a léčba malárie

Léčba malárie nejen pomocí homeopatie. Homeopatická profylaxe malárie. Studie potvrzující účinnost homeopatické profylaxe malárie.


Úvod

Zkušenosti cestovatelů do malarických oblastí se velmi liší a na internetu je možné nalézt mnoho názorů na užívání antimalarik pro profylaxi. Účelem tohoto článku není zrazovat před užíváním antimalarik. Je na každém, aby zhodnotil rizika, která mu přináší užívání antimalarik (silná chemoterapeutika zatěžující celý organizmus) nebo neužívání antimalarik (vyšší riziko onemocnění nebezpečnou chorobou). Pokud se však někdo rozhodne antimalarika preventivně neužívat, pak je dobré aby věděl, že existuje možnost homeopatické profylaxe i léčby malárie, která nemá negativní vedlejší účinky. V některých případech však mohou být antimalarika nedoporučena přímo lékaři ať už kvůli zdravotní kontraindikaci nebo rezistenci malárie v dané oblasti. Pak je homeopatie či přírodní metody jedinou ochranou před tímto závažným onemocněním.

Malárie

Malárie je nebezpečné onemocnění způsobené parazity přenášenými komáry rodu Anopheles. Plazmodium malárie po průniku do krevního oběhu napadá červené krvinky a játra, oslabuje činost sleziny.

Každý rok zemře na malárii 1 - 1,5 milionu lidí, z toho odhadem 800 000 dětí. Lidé žijící v malarických oblastech mají částečně přirozenou imunitu, která však chybí cestovatelům ze západu.

Existuje více druhů plazmodií (parazitů) malárie, které se liší svou nebezpečností pro lidský organizmus. Nejrizikovější jsou oblasti střední a jižní Ameriky, Kenya, Subsaharská Afrika, Thajsko a okolní země. I v dané zemi jsou však místa s vyšším výskytem malárie (nížiny, stojaté vody - kde se daří komárům, naopak v horských oblastech se malárie nevyskytuje) a také sezóny, ve kterých je malárie rozšířená a nebo naopak velmi vzácná. První důležitou věcí pro cestovatele tedy je, zda-li se v místě předpokládaného pobytu malárie vyskytuje.

AnophelesGambiaemosquito.jpg
Anopheles gambiae

Symptomy

Intermitentní (střídající se) horečka - horečka objevující se ve stejnou dobu každý den, nebo někdy každých několik dní a mezitím stav bez teplot.

Symptomy podobné chřipce - bolest svalů, kostí, pocení, zimnice (zimničný třes), bolest hlavy, celková nevolnost.

Řídčeji se mohou vyskytnout žloutenka, anemie, potíže jater, ledvin a nervového systému.

Počátek objevení se symptomů se může značně lišit. Symptomy se mohou objevit šest dnů po komářím kousnutí, ale také až několik měsíců od návratu z malarické oblasti. Obvykle se udává 10 až 30 dní po komářím kousnutí. Mohou se objevit periodické stavy slabosti, pocení, zimnice a snadná tvorba zhmožděnin.

Neboť malárie oslabuje činnost sleziny, může být člověk náchylnější k infekcím.

Konvenční léčba

Proti malárii neexistuje očkování.

Jako profylaxe (prevence) proti onemocnění malárií se používá chemoprofylaxe - užívání antimalarik nějakou dobu před návštěvou malarické oblasti, během ní a nějakou dobu po opuštění malarické oblasti. V každé oblasti se vyskytují jiní malaričtí parazité a tedy jsou konkrétní antimalarika indikována pro dané oblasti. Přes profylaktické užívání antimalarik je možné malárií onemocnět.

Léčba malárie:

Tzv. Stand-by léčba - podávání antimalarik v silnějších dávkách a častěji než u profylaxe. Pokud někdo užíval profylaxi a přesto onemocněl, pro stand-by léčbu se používá jiný lék, než byl použit při profylaxi. (Podrobnosti o konvenční léčbě a informace o jednotlivých lécích je možné najít na internetu a není obsahem tohoto textu.)

Postupně se vyvíjejí stále silnější antimalarika (a tedy i s větším negativním vlivem na organismus), neboť se postupem času stávají malaričtí parazité vůči lékům rezistentní.

Nevýhodou této léčby je velká zátěž pro organizmus, zvláště pro játra. Pro jedince, kteří mají játra poškozená může působit užívání antimalarik velké obtíže.

Mohou se objevit vedlejší účinky (u různých léků různé):
bolesti hlavy, poruchy vidění, poruchy CNS, poruchy srdečního rytmu, gastrointestinální potíže, neurologické komplikace, nespavost, neklid, úzkost, deprese, zmatenost, dezorientace, akutní psychózy nebo křeče, hypoglykémie.

Také jsou u některých léků kontraindikace např.:
gravidita, bradykardie, A-V blokáda, epilepsie, poškození ledvin, duševní poruchy

Přírodní léky:

Chinin

Je to historicky nejpoužívanější lék (více než 300 let) na malárii, který se získává z kůry chinovníku. Jeho účinnost při léčbě je více než 85%. Má však vážné vedlejší účinky. V homeopatii se užívá lék připravený z chinovníku (China officinalis) zvláště pro léčbu malárie - viz níže. (Byl to první lék, kterým se zabýval zakladatel moderní homeopatie Samuel Hahnemann, který hledal cestu, jak snížit škodlivost vedlejších účinků alopatických léků)

Artemisia annua (pelyněk roční)

Tradiční čínská antimalarická bylina. Je zdrojem artemisinu, který byl objeven v šedesátých letech během vlády předsedy Mao(a), který tento objev držel dlouhou dobu pod pokličkou. Nyní se z artemisinu stává hlavní látka používaná konvenční medicínou pro boj s malárií. Ničí malarické parazity a snižuje horečku. Je účinný v těch částech světa, kde předchozí léky ztratily svoji účinnost. V homeopatii nebyl lék z této rostliny zatím mnoho zkoušen.

Podobné účinky však mají i další zástupci rodu artemisia, zvláště Artemisia absinthum (pelyněk pravý) a Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl).

Malárie a homeopatie

Homeopatická léčba není jednoznačný postup. Přestože homeopaté mohou pro léčbu jedné akutní nemoci používat skupinu ne vždy stejných léků, mohou mít srovnatelně dobré výsledky. Následující doporučení nejsou a ani nemohou být zcela kompletní. Zakládají se na zkušenostech několika homeopatů, kteří mají praxi s léčbou malárie.

V homeopatii se při léčbě kromě standardních homeopatických léků připravených z rostlin, zvířecích látek (zvířecí jedy, mléka,...) nebo např. minerálů používají takzvané nosody, tedy léky připravené přímo z tkání postižených chorobou, výměšků obsahující viry či bakterie chorobu způsobující atp. Při procesu ředění, které se používá při výrobě homeopatických léků, se množství původců chorob postupně eliminuje a při vyšším ředění (níže doporučovaným 30C) je již homeopatický lék - nosoda zcela bezpečná. (Existuje snaha zakázat používání nosod, přestože ti samí lidé současně tvrdí, že v homeopatických lécích není nic. Tak se boj odpůrců homeopatie stává trochu kuriozním.)

Nosoda Malaria Co.

Malaria Co. nosode, dostupná v lékárnách Ainsworths a Helios (Velká Británie), je připravená ze všech čtyř druhů plazmodií malárie (Falciparum, Vivax, Ovale a Malariae) a pokrývá tak při léčbě i profylaxi všechny oblasti, kde se malárie vyskytuje.

Je důležité nezaměnit výše popsaný lék s lékem s názvem Malaria nosode nebo také Malaria officinalis. Tento lék vznikl v polovině osumnáctého století a tedy v době, kdy ještě nebyl znám původce onemocnění malárie. V té době se věřilo, že malárii způsobují výpary a zápach z močálů v malarických oblastech, a proto bylo pro vytvoření léku proti malárii použito tlející bahno z malarické oblasti. Tento lék má popsané léčivé schopnosti při léčbě malárie, ale není to nosoda z plasmodií malárie. Názvosloví nemusí být vždy striktně dodržováno, a tak je vhodné si při objednání léku ověřit, zda je nosoda připravena skutečně z plasmodií.

Profylaxe homeopatická

Homeopatickou profylaxi (prevenci) je možné používat, i když užíváte profylaxi konvenční (antimalarika). Homeopatické léky je vhodné užívat v jinou dobu než chemoprofylaxi.

Malaria Co. nosode 30C jednou týdně, začít jeden týden před vstupem do malarické oblasti a pokračovat ještě měsíc po návratu. Je dobrým znakem funkce imunitního systému, pokud se po dávce objeví mírné příznaky. Pokud by příznaky přetrvávaly delší dobu, je vhodné se domluvit s homeopatem na dalším dávkování. U takových lidí je pravděpodobné, že jsou náchylnější k onemocnění malárií a mohla by mít u nich i vážnější průběh. Proto je nutná zvýšená opatrnost. Lidé přecitlivělí na jakékoliv léky nebo přírodní produkty, by se měli o dávkování poradit s homeopatem. U lidí, kteří v malarických oblastech pobývají delší dobu, lze frekvenci užívání po nějaké době snížit a případně opět zvýšit, pokud by nastalo zvýšené riziko onemocnění malárií.

V článku publikovaném v Homeopathy in practice uvádí Assie Pittendrighd statistické výsledky výzkumu používání léku Malaria Co. nosode jako profylaxi na skupině 33 dobrovolníků. Výzkum probíhal od července 2003 do ledna 2005 (18 měsíců) v regionu Great Lakes v Africe. Během sledovaného období užíval káždý jednu pilulku Malaria Co. nosode 30C jednou týdně. Během této doby bylo pouze u jedné sledované osoby (osoba číslo 23 – viz tabulka) podezření na onemocnění malárií (neprováděl se krevní test), ale během několika hodin jeho potíže vymizely a to bez podání léku. To je u malárie velmi neobvyklý průběh. Ve srovnatelném období (18 měsíců) před započetím experimentu, kdy sledované osoby neužívali homeopatickou profylaxi, onemocnělo malárií 21 z těchto dobrovolníků, a to někteří až třikrát (podrobnější údaje – viz tabulka na konci stránky).

Malaria Co. nosode lze nahradit (pokud se nepodaří získat výše uvedenou nosodu) lékem China 30C se stejným dávkováním.

Pro podporu činnosti jater lze také užívat každý den (šest dnů v týdnu, kdy není užívána nosoda) homeopatické léky Chelidonium 3X nebo Neem (Azadirachta indica, nimba) 2X.(Více o léku chelidonium a jeho případné přípravě se dočtete v článku problémy žlučníku.) Lék Chelidonium lze také užívat po chininové léčbě k zotavení funkce jater. Dále je možné posílit funkci sleziny a imunitního systému užíváním léku Ceanotus buď tinktury (5 kapek do vody) nebo v homeopatické potenci 6X.

Další doporučení pro prevenci malárie:

- nevycházet z domu od západu do východu slunce, používat repelenty

- večer nosit dlouhé rukávy, kalhoty a čepice

- používat repelenty jako Citronelový nebo Geraniový olej. Může být použit v aromalampě nebo ho můžete vmísit do krému a natřít se s ním.

- spát pod moskytiérou

- jíst hodně česneku, 50mg vitamínu B1 (spolu s B komplexem) ráno a večer, pokud je riziko pošťípání komáry

- pokud jste pošťípáni, vždy postižené místo ošetřete. Levandulový olej uleví od svědění a podráždění pokožky

- pokud místo oteče a je zarudlé (jako od píchnutí včely) použijte homeopatický lék Apis 30C

- pokud máte alergickou reakci na štípnutí, použijte homeopatický lék Histamine 200C

- Neem čaj (velmi hořký) půl šálku denně. Je používán domorodci jako profylaxe

- před cestou je doporučováno vyčistit si játra nějakou jaterní kůrou a předcházet zácpě

- jíst cokoliv hořkého, aby byla krev „hořká“. Grepfruit - bílý vnitřek kůry obsahuje látky podobné chininu – je možné si ji usušit ve stínu a užívat denně půl lžičky

Homeopatická léčba malárie

Malárie je závažné onemocnění. Mozková (maligní) malárie může zabít po 36ti hodinách. Malárii by neměl léčit někdo, kdo nemá zkušenosti s léčbou akutních, život ohrožujících onemocnění. Pokud po 12 hodinách léčby nedochází ke zlepšení, měla by být zahájena alopatická léčba, případně dříve, pokud to stav vyžaduje. (Assi Pittendrigh, která má zkušenosti s léčbou malárie v Keňi, doporučuje: pokud není zlepšení po 24 hodinách, pak je nutné začít s alopatickou léčbou lékem na bázi rostliny Artemisia annua). Malárii by neměl léčit nikdo sám sobě, neboť při vysoké horečce může být zateměn úsudek. V malarických oblastech jsou většinou lidé, kteří umí malárii úspěšně léčit, a proto jsou následující řádky určeny homeopatům. Je však dobré mít tyto léky při sobě a v případě nouze zahájit léčbu co nejdříve, případně i cestou k lékaři.

Onemocnění malárií není vždy jednoduché rozeznat. Pokud má člověk jakékoliv podezření, že onemocněl malárií, měl by vyhledat lékaře schopného udělat krevní testy. Čím dříve je zahájena léčba, tím lépe.

Léčba homeopatiky musí být velmi agresivní. Není možné postupovat jako při konstituční léčbě a podat jednu dávku a pak čekat, co to udělá. Je nutné podávat dávku léku každé dvě hodiny (pokud není uvedeno jinak) do té doby, než dojde k patrnému zlepšení. Potom lze postupně frekvence dávkování snížit a užívat po čtyřech, šesti až dvanácti hodinách, případně i změnit lék, pokud se změní symptomy. Léky se užívají jen do vymizení obtíží.

Homeopatické léky:

způsob užívání:

pokud to možnosti dovolují, je vhodnější užívat lék ve formě vodného nebo lihového roztoku. Pro ředění použijeme destilovanou, případně schlazenou převařenou pitnou vodu. Pokud nemůžeme roztok udržovat na chladném místě, pak je nutné přidat alkohol, aby se roztok nezkazil (pokud přestane být roztok křišťálově čistý, pak je nutné roztok vylít a připravit nový. Pokud je roztok bez alkoholu, pak používejte nejdéle týden. 20% alkoholový roztok uchová léčivé účinky neomezeně dlouho). Roztok můžeme připravit do láhve, jaká je k dispozici (lékárenská 10ml s kapátkem, 125ml, 300ml nebo 500ml PET láhev od pramenité vody). Láhev naplníme do 2/3 až 3/4 vodou a v ní rozpustíme jednu kuličku (o průměru 3mm) nebo 10 kuliček (o průměru 1/2mm – na kuličky nesahat rukou) a před každým užívaním pětkrát prudce třepneme. Dávka je úměrná velikosti láhve:

láhev:dávka:
10ml10 kapek
125ml1 čajová lžička
300-500ml1polévková lžíce

Malaria Co. nosode
první příznaky malárie, nespecifické symptomy

China officinalis
Malárie s hojným a vysilujícím pocením a dehydratací. Nastaví rovnováhu v těle po těžké ztrátě tekutin. Zvětšení jater nebo sleziny.
Denní střídání horeček nebo střídající se zimnice a pocení. Pocit rozlámání v končetinách.
Horší mezi 7 a 9 ráno a každý 3. až 4. den

Chininum sulphuricum
Symptomy podobné Chině, ale zimnice mezi 10 a 11 hodinou ranní

Chininum arsenicosum
Symptomy Chiny s arsenikovou (viz níže) úzkostí, strachem ze smrti a neklidem.
Žízeň nebo pocit na zvracení, následované velkým třesem při zimnici
Velká rozbolestivělost, bolest kostí, svaly hrudníku, zad a končetin jsou jako rozlámané.
Horší mezi 7 a 9 ráno a každý 3. až 4. den

Arsenicum album
Vyčerpaný, velmi zesláblý, přesto velmi neklidný, vystrašený
Výrazná žízeň na malé doušky vody, ale zvrací, jakmile voda dojde do žaludku. Velká zimnice.
Pálení a křeče v žaludku nebo břiše.
Neustálé zvracení, někdy doprovázené průjmem a následná dehydratace.
Horší v noci, často po půlnoci (mezi 1. až 2. hodinou po půlnoci)

Natrium Muriaticum
Zimnice začíná mezi 10. a 11. hodinou ranní.
Oči slzí, záchvaty bolesti hlavy, touží po soli, studená bolest.
Symptomy jsou horší útěchou a slunečním horkem.

Belladona
Mokrý potem, samovolná stolice nebo průjem,
Vysoké horečky, zarudlost, rozšířené zornice, delírium

Bryonia alba
Celková zácpa, pálivé horko bez pocení a velmi špatná nálada

Další méně často používané léky: Eupatorium perf, Nux vomica, Rhus toxidendron, Gelsemium, Malaria officinalis, Causticum, Sepia officinalis, Sulphur, Tuberculinum

Obraz symptomů se může během léčby měnit a tedy se může měnit i indikovaný lék.

Léčbu je možno doplnit léky Chelidonium, Cardus marianum a Ceanotus v nízké potenci (tinktura, 3X nebo 6X) pro podporu žlučníku, jater a sleziny.

Sekvenční profylaxe / léčba Artura Grimmera

Artur H. Grimmer (výrazná postava homeopatie 19. století) popisuje sekvenční profylaxi/léčbu, která, ač nevychází z homeopatického přístupu, se ukázala jako velmi účinná. Grimmer doporučoval tento postup pro použití v armádě, když nebylo možné se více věnovat pacientům. K léčbě i profylaxi stačí léky dostupné ve zdejších lékárnách:

Natrium muriatikum 30C jednou týdně měsíc před cestou do malarické oblasti
Arsenicum album 30C jednou týdně po vstupu do infekční oblasti
Pokud se objeví malarické symptomy navzdory profylaxi, pak po tři dny China 30C každý den. Pokud potíže přetrvávají, pak Natrium muriatikum 200C jednou týdně po dobu jednoho měsíce.
Touto metodou byly léčeny případy z Indie i Afriky se 100% úspěchem.

Homeopatickou léčbu je možné doplnit následujícím

(doporučení od Jennie Taylor, Senegal):

- houbou potírat tělo vlažnou vodou s octem, zvláště místa hlavy, oblasti jater, sleziny a ledvin. Je velmi důležité používat vlažnou a ne studenou vodu, která by mohla působit šok pro rozpálené tělo. I vlažná voda může být pro pacienta nepříjemná

- rozpůlit čtyři citrony a vařit je ve šlupce 10 minut.Výslednou šťávu smíchat se silnou sladkou kávou a vypít

- čaj z listí papáji

- Schweps tonic water (Jennie dodává, že během malárie to byla jediná tekutina, kterou mohla pít a která nechutnala odporně)

Chronické potíže po vyléčení malárie

Po vyléčení akutního stavu malárie (zvláště konvenčnímy – alopatickými metodami) mohou v těle (v játrech) i nadále přebývat malaričtí parazité a způsobovat chronické obtíže, které mohou být dále komplikovány jinými chronickými predispozicemi pacienta. Léčba takových obtíží je náročnější a je vhodné vyhledat homeopata provádějícího klasickou (konstituční) léčbu. Je však možné doporučit:

Malaria Co. nosode – 30C jednou týdně po dobu 6 týdnů – při chronických obtížích navracejících se přibližně každý měsíc.

Arsenicum a Chelidonium 3X – jednou denně při chronických obtížích navracejících se jednou za rok.

Oba způsoby léčby je možné doplnit lékem Ceanotus 6X pro podporu činnosti sleziny a z nehomeopatických léků Neem čajem.

Tabulka - četnost onemocnění malárií u sledovaných osob
před započetím užívání profylaxe - Malaria Co. nosode
číslo pohlaví věk onemocněl(a) poslední rok před experimentem onemocnil(a) 12-18 měsíců před experimentem onemocnil(a) během života používá moskytiéru poznámky
1 muž 0,5 ne   nikdy ne  
2 žena 3 ane ne 2 x ane  
3 žena 4 ane ne 2 x ane  
4 muž 6 neznámo neznámo neznámo ne  
5 muž 6 neznámo neznámo neznámo ne sirotek
6 muž 7 ne ne nikdy ane  
7 žena 9 ne ane 2 x ane  
8 muž 10 ne ne 1 x ne  
9 žena 13 ane ne 1 x ne  
10 muž 14 ne ne 3 x ne  
11 muž 16 ne ne 3 x ne  
12 žena 17 ne ne 4 x ne  
13 muž 19 ane ne 1 x ne  
14 muž 19 ne ane každý rok ne  
15 žena 23 ane ne 3 x ne  
16 muž 25 ane ne každý druhý rok ne  
17 muž 25 ane ne každý rok ne  
18 muž 27 ne ane 1 x ne  
19 muž 27 ne ne 3 x ne  
20 muž 27 ane ne občas ne  
21 muž 30 ane 2 x 2 x ročně ne  
22 muž 30 ne ane každý rok ane  
23 muž 30+ ne ne nikdy ne *
24 muž 36 ne ane každý rok ne  
25 žena 40 ne ane občas ne  
26 muž 45 ne ne 2 x ne diabetik
27 muž 50 ane ane každý rok ne  
28 muž 50 ane ne často! ne  
29 žena 80+ ane ne občas ne  
30 žena 55 ne ne občas ane  
31 muž 57 ane ne občas ane  
32 žena 49 ne ane 4 x ane  
33 žena 85 ane ne 7 x ane  
* podezření na onemocnění během užívaní profylaxe,
symptomy odezněly samy po několika hodinách

pozn.:
písmena za čísly u léků označují druh lékové potence:
C centisimální ( = CH)
X decimální ( = D)
při užívání nízkých potencí pro podporu funkce jednotlivých orgánů není významný rozdíl mezi potencemi 6X a 5X (resp. 6D a 5D) Každá lékárna vyrábí mírně odlišné lékové řady.

autor: Ing. Václav Hrabák, homeopat

Tento článek byl napsán ve spolupráci s Radomírem Hiklem, Dipl.Hom., od roku 2004 učí a praktikuje homeopatii v Thajsku.

zdroje:

Silent and deadly - Prophylaxis and treatment of malaria - časopis Homeopathy in practice, jaro 2006
Grimmer, Artur H. - Collected works
Dewey W. A., Practical Homeopathic Therapeutics
Allen H. C., The Therapeutics of Intermittent Fever
Julian O. A., Materia Medica of Nosodes with Repertory